Kumpulainen, K. (2016) ”Kulttuuri elinvoimaisten maaseutuyhteisöjen rakentajana”, Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 24(4). Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/60255 (Viitattu: 26syyskuuta2020).