Hämäläinen, H. (2017) ”Perhesukupolvien välinen apu hyvinvointivaltiossa”, Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 25(4), ss. 329-333. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/62944 (Viitattu: 5kesäkuuta2020).