Kallinen, K. (2017) ”Sukulaissijoitus lapsen näkökulmasta”, Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 25(3), ss. 208–223. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/65344 (Viitattu: 19heinäkuuta2024).