Palukka, H., Tiilikka, T. ja Auvinen, P. (2019) ”Kokemusasiantuntija sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä – osallisuuden mahdollistaja vai osallistamispolitiikan edustaja”, Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 27(1), ss. 21-37. doi: 10.30668/janus.66252.