Räsänen, J.-M. (2019) ”Toimintakyvyn arviointimenetelmien käytön ja arkityön tasapainottelua kotiin vietävissä palveluissa”, Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 27(2), ss. 111–126. doi: 10.30668/janus.69875.