Rostila, I. (2019) ”Objektiivinen hermeneutiikka tapaustutkimuksen lähestymistapana”, Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 27(3), ss. 283-298. doi: 10.30668/janus.70957.