Miettinen, S. (2021) ”Sebastianin tahtoa tulkitsemassa: Syvästi kehitysvammaisen sosiaalihuollon asiakkaan mahdollisuudet vaikuttaa omaan arkeensa”, Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 29(4), ss. 349–365. doi: 10.30668/janus.98176.