[1]
L. Mankki, ”Käsitetyöläisyyttä normityön tuolla puolen: Anu Suoranta & Sikke Leinikki (toim.): Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta. Vastapaino, Tampere. 2018, 178 s.”, Janus, vsk. 27, nro 2, ss. 211-214, kesä 2019.