Jokinen, A., ja K. Juhila. ”Käänne käytäntöjen tutkimiseen sosiaalityössä. 1980- ja 1990-lukujen aikalaistekstejä ja omia muistoja tulkitsemisessa”. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, vsk. 13, nro 3, maaliskuuta 2005, ss. 289 - 305, https://journal.fi/janus/article/view/50317.