Renko, E. ”Puheeksiotto Puhetekoina. Asiakkaiden Ja Ammattilaisten Asennoituminen alkoholinkäytön Puheeksiottoon sosiaalityössä”. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, vsk. 21, nro 2, helmikuuta 2013, ss. 144-61, https://journal.fi/janus/article/view/50694.