Kalliola, S. ”Sosiaalityön Reflektiivisestä Itsearvioinnista Kohti työelämän Tutkimuksen Peruskysymyksiä (Yliruka, Laura: Itsearviointi Reflektiivisenä Rakenteena – Kuvastin-menetelmän Toimivuus, käyttöönotto Ja kehittäminen)”. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, vsk. 24, nro 2, kesäkuuta 2017, https://journal.fi/janus/article/view/58702.