Niemi, T. ”Onko Prekarisaatio Vain Tarua? Pasi Pyöriä (toim.): Työelämän Myytit Ja Todellisuus. Gaudeamus, Helsinki. 2017, 236 S.”. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, Vsk. 27, nro 2, kesäkuuta 2019, ss. 217-9, doi:10.30668/janus.73075.