Klemelä, J. ”SROI käytössä - Social Return on Investment -Arviointimetodin Soveltajan Muistiinpanoja”. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, Vsk. 27, nro 2, kesäkuuta 2019, ss. 202-10, doi:10.30668/janus.76566.