Mankki, L. ”Käsitetyöläisyyttä normityön Tuolla Puolen: Anu Suoranta & Sikke Leinikki (toim.): Rapautuvan palkkatyön Yhteiskunta. Vastapaino, Tampere. 2018, 178 S.”. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, Vsk. 27, nro 2, kesäkuuta 2019, ss. 211-4, doi:10.30668/janus.77598.