Rossi, E. ”Tutkija Vai sosiaalityöntekijä? Autoetnografinen Tarkastelu tutkijasosiaalityöntekijän Positioista”. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, Vsk. 29, nro 1, maaliskuuta 2021, ss. 37-53, doi:10.30668/janus.85027.