Jokinen, Arja, ja Kirsi Juhila. ”Käänne käytäntöjen tutkimiseen sosiaalityössä. 1980- ja 1990-lukujen aikalaistekstejä ja omia muistoja tulkitsemisessa”. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 13, no. 3 (maaliskuuta 1, 2005): 289 – 305. Viitattu maaliskuuta 1, 2024. https://journal.fi/janus/article/view/50317.