Ilmari Rostila Mikko Mäntysaari Tarja, Suominen, ja Paula Asikainen. ”Sosiaalityön professionaalisuuden erot kuntaorganisaatioissa - Organisaatiokulttuurien ja organisaatioilmapiirien kirjo”. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 19, no. 2 (helmikuuta 1, 2011): 143–157. Viitattu helmikuuta 21, 2024. https://journal.fi/janus/article/view/50609.