Renko, Elina. ”Puheeksiotto puhetekoina. Asiakkaiden ja ammattilaisten asennoituminen alkoholinkäytön puheeksiottoon sosiaalityössä”. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 21, no. 2 (helmikuuta 1, 2013): 144–161. Viitattu maaliskuuta 1, 2024. https://journal.fi/janus/article/view/50694.