Kalliola, Satu. ”Sosiaalityön Reflektiivisestä Itsearvioinnista Kohti työelämän Tutkimuksen Peruskysymyksiä (Yliruka, Laura: Itsearviointi Reflektiivisenä Rakenteena – Kuvastin-menetelmän Toimivuus, käyttöönotto Ja kehittäminen)”. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 24, no. 2 (kesäkuuta 20, 2017). Viitattu lokakuuta 19, 2021. https://journal.fi/janus/article/view/58702.