Mankki, Laura. ”Käsitetyöläisyyttä normityön Tuolla Puolen: Anu Suoranta & Sikke Leinikki (toim.): Rapautuvan palkkatyön Yhteiskunta. Vastapaino, Tampere. 2018, 178 S.”. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 27, no. 2 (kesäkuuta 2, 2019): 211-214. Viitattu helmikuuta 17, 2020. https://journal.fi/janus/article/view/77598.