Rossi, Eeva. ”Tutkija Vai sosiaalityöntekijä? Autoetnografinen Tarkastelu tutkijasosiaalityöntekijän Positioista”. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 29, no. 1 (maaliskuuta 19, 2021): 37-53. Viitattu toukokuuta 8, 2021. https://journal.fi/janus/article/view/85027.