1.
Lastunen E, Peltonen A, Pöllänen A, Heikkonen L. Sosiaalityön käytännön teoreettisia lähtökohtia kädestä pitäen: Malcolm Payne: How to use social work theory in practice - an essential guide . Janus [Internet]. 6. lokakuuta 2021 [viitattu 18. tammikuuta 2022];29(3):307-9. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/111612