1.
Kiljunen O, Välimäki T, Kankkunen P. Omavalvonnan toimeenpanon haasteet iäkkäiden asumispalveluyksiköissä. Janus [Internet]. 20. helmikuuta 2024 [viitattu 23. kesäkuuta 2024];32(1):37-53. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/127132