1.
Kääriäinen J, Ellonen N. Nuoret lähiyhteisössä - hyvinvointitutkimusta Jorma Sipilän jalanjäljillä. Janus [Internet]. 1 [viitattu 15. tammikuuta 2021];13(3):341 - 348. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/50321