1.
Pylkkänen A. Pohjoismainen työn ja yksityiselämän yhdistämisen malli: millaista tasa-arvoa?. Janus [Internet]. 1 [viitattu 28. marraskuuta 2020];15(3):200 -214. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/50428