1.
Ilmari Rostila Mikko Mäntysaari Tarja S, Asikainen P. Sosiaalityön professionaalisuuden erot kuntaorganisaatioissa - Organisaatiokulttuurien ja organisaatioilmapiirien kirjo. Janus [Internet]. 1. helmikuuta 2011 [viitattu 2. maaliskuuta 2024];19(2):143-57. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/50609