1.
Saikkonen P. Monipuolinen artikkelikokoelma tietokäytännöistä(Marja Alastalo & Maria Åkerman (toim.): Tieto hallinnassa. Tietokäytännöt suomalaisessa yhteiskunnassa). Janus [Internet]. 1. maaliskuuta 2011 [viitattu 2. maaliskuuta 2024];19(3):297-9. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/50627