1.
Renko E. Puheeksiotto puhetekoina. Asiakkaiden ja ammattilaisten asennoituminen alkoholinkäytön puheeksiottoon sosiaalityössä. Janus [Internet]. 1. helmikuuta 2013 [viitattu 4. helmikuuta 2023];21(2):144-61. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/50694