1.
Ojala S. Työn kaltevilla pinnoilla. Tulkinnat työstä elämänalueena kotona työskentelevillä yrittäjillä ja palkansaajilla. Janus [Internet]. 1 [viitattu 24. elokuuta 2019];21(3):222-40. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/50702