1.
Väyrynen S, Kataja K, Hakkarainen P, Kailanto S, Karjalainen K, Kuussaari K, Tigerstedt C. Säätelyä, kaoottisuutta ja itsetutkiskelua. Sekakäytön määritelmiä ja merkityksiä päihdetyön ammattilaisten ja käyttäjien tulkitsemana. Janus [Internet]. 13. lokakuuta 2015 [viitattu 5. joulukuuta 2023];23(3). Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/52999