1.
Kalliola S. Sosiaalityön reflektiivisestä itsearvioinnista kohti työelämän tutkimuksen peruskysymyksiä (Yliruka, Laura: Itsearviointi reflektiivisenä rakenteena – Kuvastin-menetelmän toimivuus, käyttöönotto ja kehittäminen). Janus [Internet]. 20. kesäkuuta 2017 [viitattu 17. lokakuuta 2021];24(2). Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/58702