1.
Hirvilammi T, Matthies A-L, Närhi K, Stamm I. Kestävää siirtymää edistäviä työn ja toimeentulon muotoja – Analyysi kirjallisuudesta. Janus [Internet]. 16. joulukuuta 2016 [viitattu 1. maaliskuuta 2024];24(4). Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/60251