1.
Hämäläinen H. Perhesukupolvien välinen apu hyvinvointivaltiossa. Janus [Internet]. 20. marraskuuta 2017 [viitattu 5. kesäkuuta 2020];25(4):329-33. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/62944