1.
Junnonen S-R, Hämäläinen J, Töttö P, Väisänen R, Rantonen O, Salo P. Sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuus ja siinä tapahtuneet muutokset vuosin 2000-2012. Janus [Internet]. 2. kesäkuuta 2019 [viitattu 31. toukokuuta 2020];27(2):144-63. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/65729