1.
Repo K, Kuukka A, Eerola P. Lasten kotihoito ja sen taloudellinen tukeminen: kunnallisten luottamushenkilöiden näkökulma. Janus [Internet]. 8. maaliskuuta 2019 [viitattu 25. elokuuta 2019];27(1):55-1. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/65766