1.
Palukka H, Tiilikka T, Auvinen P. Kokemusasiantuntija sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä – osallisuuden mahdollistaja vai osallistamispolitiikan edustaja. Janus [Internet]. 8. maaliskuuta 2019 [viitattu 15. syyskuuta 2019];27(1):21-7. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/66252