1.
Klemelä J. SROI käytössä - Social Return on Investment -arviointimetodin soveltajan muistiinpanoja. Janus [Internet]. 2. kesäkuuta 2019 [viitattu 15. marraskuuta 2019];27(2):202-10. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/76566