Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus <p>Janus on Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema tieteellinen aikakauslehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se postitetaan tilaajille. Vuoden 2018 alusta alkaen lehden pääkirjoitukset, artikkelit, puheenvuorot ja kirja-arviot julkaistaan lisäksi välittömästi avoimena verkkojulkaisuna. Janus käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle annettuja <a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus">ehtoja</a>.</p> fi-FI <p>Tekijänoikeudet julkaistavaksi hyväksyttyyn tekstiin siirtyvät kansainvälisen tekijänoikeuskäytännön mukaisesti Janus-lehdelle.</p> <p>Tekstiä voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin siten, että lähteenä mainitaan tekijä, tekstin otsikko ja lehden numero (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi">CC BY-NC-ND -lisenssi</a>).</p> <p>Käsikirjoitus julkaistaan paperimuodossa ja vuoden 2018 alusta Open Access -periaatteen mukaisesti välittömästi avoimena verkkojulkaisuna. Lehti ei peri kirjoittajamaksuja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> helena.m.hirvonen@uef.fi (Helena Hirvonen) helena.m.hirvonen@uef.fi (Helena Hirvonen) to, 13 syys 2018 13:23:36 +0300 OJS 3.1.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Helteistä iloa ja huolta https://journal.fi/janus/article/view/74231 Aini Pehkonen; Eeva Jokinen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/74231 to, 13 syys 2018 00:00:00 +0300 Nuoret, perheväkivalta ja rodullistava kontrolli https://journal.fi/janus/article/view/64884 <p>Artikkelissa analysoidaan poliisin kirjauksia nuorten kokemasta perheväkivallasta ”rodun” ja sukupuolen näkökulmasta. Aineistona ovat vuoden 2013 rikosilmoitukset, joissa 15–20-vuotiaan nuoren epäillään joutuneen perheenjäsenen tai sukulaisen tekemän pahoinpitelyn uhriksi (n=562). Tällainen väkivalta kohdistuu useammin tyttöihin kuin poikiin ja sitä kuvataan usein riitelynä arkisista asioista. Artikkelissa analysoidaan tarkemmin ilmoituksia, joissa väkivaltaa perustellaan rajoittamisella tai kasvattamisella (n=83). Nämä perustelut ovat suhteellisesti yleisempiä maahanmuuttajataustaisia nuoria koskevissa ilmoituksissa. Kuvauksista identifioidaan rodullistetun taustan mukaista vaihtelevuutta sekä yhteisiä piirteitä. Vakavalla väkivallalla uhkaamisesta kerrotaan useammin maahanmuuttajataustaisten tyttöjen ilmoituksissa. Suomessa syntyneiden Suomen kansalaisten ilmoituksissa taas tulevat esiin alkoholi ja kasvatuskriisit väkivaltaan liittyvinä seikkoina. Artikkelissa pohditaan, miten väkivaltaan liittyviä kulttuurisia käsityksiä voidaan tunnistaa uusintamatta rodullistavia tulkintoja.</p> <p>&nbsp;</p> Päivi Honkatukia, Martta Myllylä ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/64884 to, 13 syys 2018 00:00:00 +0300 Sosiaalipalveluiden työntekijöiden ja vammaisten asiakkaiden vuorovaikutuksen diskurssit sosiaalisessa mediassa https://journal.fi/janus/article/view/67872 <p>Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa vammaisten ihmisten käyttämien sosiaalipalveluiden asiakasvuorovaikutukseen liittyviä diskursseja, jotka ilmenevät asiakkaiden keskusteluissa sosiaalisessa mediassa. Keskusteluista analysoitiin, kuinka sosiaalipalveluiden asiakkaat representoivat asiakkaan ja sosiaalipalveluiden työntekijän ja kuinka keskusteluissa representoidaan asiakas-työntekijävuorovaikutusta. Blogikirjoituksia analysoitiin käyttämällä diskurssianalyysia. Aineistosta rakentui kolme erilaista diskurssia, jotka tunnistettiin analysoimalla representoituja identiteettejä ja erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja -suhteiden kuvauksia; 1) kansalaisdiskurssiksi, 2) sortamisdiskurssiksi ja 3) yhteistyödiskurssiksi. Sekä kansalais- että sortamisdiskurssissa vuorovaikutus näyttäytyy asiakasta toiseuttavana, mutta erityisesti kansalaisdiskurssi toiseuttaa myös sosiaalipalveluiden työntekijää sekä koko sosiaalialaa. Yhteistyödiskurssissa korostuu puolestaan sosiaalisen tuen merkitys asiakas-työntekijäsuhteessa.</p> Hanna Nykänen, Leena Mikkola, Laura Asunta ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/67872 to, 13 syys 2018 00:00:00 +0300 Aikuisten turvapaikanhakija- ja pakolaisasiakkaiden terapeuttisissa keskusteluissa kuvaamat hyödylliset muutokset https://journal.fi/janus/article/view/68918 <p>Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, kuinka kuusi aikuista turvapaikanhakija- ja pakolaisasiakasta kuvaavat kokemiaan hyödyllisiä muutoksia luonnollisissa terapeuttisissa keskusteluissa. Asiakkaiden keskustelukäynnit kriisikeskuksen työntekijöiden luona videotallennettiin. Tutkimuksen kohteena olivat asiakkaiden esittämät ja tulkkien suomeksi välittämät ilmaukset. Tutkimusmenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä laadullista sisällönanalyysia. Analyysissä syntyi neljä hyödyllisen muutoksen kategoriaa. Hyödyllisen muutoksen kategorioita ovat helpottuneempi olotila, uusien ongelmiin ja elämään liittyvien hallintakeinojen omaksuminen, itseymmärryksen ja voimaantumisen tunteen lisääntyminen ja rakentavammat tavat suhtautua ongelmiin. Asiakkaiden kokemat hyödylliset muutokset ovat samansuuntaisia kuin mitä on havaittu myös aiemmissa turvapaikanhakija- ja pakolaisasiakkaiden ja muunlaisten asiakasryhmien parissa tehdyissä laadullisissa tutkimuksissa. Tämän tutkimuksen perusteella turvapaikanhakija- ja pakolaisasiakkaita voidaan auttaa terapeuttisella keskusteluavulla.</p> Olli Snellman, Jaakko Seikkula, Jarl Wahlström, Katja Kurri ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/68918 to, 13 syys 2018 00:00:00 +0300 Traumaattisen menetyksen kokeneen ihmisen kohtaaminen tutkijana ja sosiaalityöntekijänä https://journal.fi/janus/article/view/69720 Hanna Kiuru ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/69720 to, 13 syys 2018 00:00:00 +0300 Ilmastotoimet ja sosiaalipolitiikka https://journal.fi/janus/article/view/74103 Marja Järvelä ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/74103 to, 13 syys 2018 00:00:00 +0300 Elämänkaaren vaikutukset eläkkeeseen https://journal.fi/janus/article/view/66684 <p>Väestön ikääntyminen siirtää huomion eläkejärjestelmän asemaan. Tutkijat, työmarkkinajärjestöt ja päätöksentekijät pohtivat, miten eläkejärjestelmää tulisi uudistaa sekä järjestelmän taloudellisen kestävyyden että ikääntyvien toimeentulon takaamiseksi. Tämä artikkeli korostaa elämänkaarinäkökulman merkitystä näissä kysymyksissä. Yksilöiden elämänkaaret koostuvat mm. yksittäisistä tapahtumista tai jaksoista, jotka voivat vaikuttaa jopa vuosikymmenien ajan ihmisen elämässä. Esimerkiksi nuorena koettujen työttömyysjaksojen vuoksi työuran kehitys voi keskeytyä ja johtaa lopulta pienempiin eläkkeisiin, tai keski-ikäisenä tapahtuneen maasta- tai maahanmuuton vuoksi nuorempana kerätyt eläkkeet voivat olla myöhemmin riittämättömiä. Tämän kaltaiset vuosienkin päähän ulottuvat vaikutukset kaikilla elämänalueilla tulee ottaa huomioon eläkeuudistuksissa. Tehokkain lähestymistapa eläkejärjestelmän uudistukselle näyttää olevan koordinoitu, varhainen puuttuminen ongelmiin eri päätöksenteon alueilla.&nbsp;</p> Kathrin Komp, Tuukka Niemi ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/66684 to, 13 syys 2018 00:00:00 +0300 Ihmisen oma toimijuus sosiaalityön ytimessä https://journal.fi/janus/article/view/71028 Päivi Aho ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/71028 to, 13 syys 2018 00:00:00 +0300 Kestävä hyvinvointi ilmastonmuutoksen aikakaudella https://journal.fi/janus/article/view/74220 Liisa Häikiö ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/74220 to, 13 syys 2018 00:00:00 +0300 Kiikarissa sosiaali- ja rahapolitiikkojen ekologinen reformi https://journal.fi/janus/article/view/69753 Jani Lukkarinen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/69753 to, 13 syys 2018 00:00:00 +0300 Kilpailijat hyvyyden markkinasektorilla https://journal.fi/janus/article/view/74168 Teppo Eskelinen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/74168 to, 13 syys 2018 00:00:00 +0300 Perhesuhteet digitalisoituvassa arjessa https://journal.fi/janus/article/view/68810 Mia Tammelin ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/68810 to, 13 syys 2018 00:00:00 +0300