Open Call for a Special Issue

2022-05-23

Kansainvälinen, vertaisarvioitu tiedelehti, Journal of Early Childhood Education Research (JECER), toimii alustana varhaiskasvatuksen alan tieteellisen tutkimuksen julkaisemiselle. Teoreettiset ja empiiriset, vertaisarvioidut artikkelit julkaistaan JECERissä joko suomeksi tai englannin kielellä. Yleensä kerran vuodessa JECERin toimituskunta julkaisee avoimen kutsun teemanumeroille, joka antaa teemanumeron toimittajille mahdollisuuden tuoda esiin innovatiivisen teemaattisen kokonaisuuden muodostavan artikkelien kokoelman. 

Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet tästä linkistä Call for a Special Issue