Joutsen/Svanen - Erikoisjulkaisut https://journal.fi/joutsen-svanen-erikois-special <p><em>Joutsen / Svanen.</em> Erikoisjulkaisut on <a href="https://blogs.helsinki.fi/kirjallisuuspankki/">Klassikkokirjasto</a>-hankkeen perustaman ja Kotimaisen kirjallisuuden (Helsingin yliopisto) julkaiseman,<em> Joutsen / Svanen </em>-vuosikirjan ohella julkaistava, monikielinen sarja.</p> <p>Sarjassa julkaistaan laajempia vertaisarvioituja kokonaisuuksia suomalaiseen kirjallisuuteen liittyvistä teemoista. Julkaisu on digitaalinen, ja se noudattaa avoimen saatavuuden periaatetta (open access). Artikkelin vertaisarvionnissa käytetään kaksi toimituksen ulkopuolista arvioijaa; vertaisarviointi dokumentoidaan. <em>Joutsen / Svanen </em>-julkaisu noudattaa vertaisarvioinnissaan <a href="https://tiedekustantajat.fi/ohjeet/vertaisarviointi/">Suomen tiedekustantajien liiton ohjeita vertaisarviointiin</a> sekä <a href="http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf">Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita hyvään tieteelliseen käytäntöön</a>. Vuonna 2019 julkaisu on ottanut käyttöön <a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus">TSV:n vertaisarviointitunnuksen </a>vertaisarvioitujen artikkeleiden yhteyteen ja sitoutunut noudattamaan sen käyttöehtoja.</p> Kotimainen kirjallisuus, Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto / Inhemsk litteratur, Finsk-ugriska och nordiska avdelningen vid Helsingfors universitet fi-FI Joutsen/Svanen - Erikoisjulkaisut 2489-2858 Suomen tulevat sodat https://journal.fi/joutsen-svanen-erikois-special/article/view/140832 Maria Laakso Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2017-09-01 2017-09-01 2 106–124 106–124 10.33347/jses.140832 ”Ja yhtäkkiä tulvahtaa keittiö täyteen merivettä” https://journal.fi/joutsen-svanen-erikois-special/article/view/140833 Silja Vuorikuru Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2017-09-01 2017-09-01 2 125–142 125–142 10.33347/jses.140833 Tuho ja toiveikkuuden tarinat Elina Hirvosen romaanissa Kun aika loppuu https://journal.fi/joutsen-svanen-erikois-special/article/view/140834 Riitta Jytilä Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2017-09-01 2017-09-01 2 143–158 143–158 10.33347/jses.140834 Menetelmälliset dystopiat https://journal.fi/joutsen-svanen-erikois-special/article/view/140835 Juri Joensuu Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2017-09-01 2017-09-01 2 159–173 159–173 10.33347/jses.140835 ”Maapallo falskaa” https://journal.fi/joutsen-svanen-erikois-special/article/view/140836 Jarmo Lintunen Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2017-09-01 2017-09-01 2 174–187 174–187 10.33347/jses.140836 Kotimaisen nykydystopian monet muodot https://journal.fi/joutsen-svanen-erikois-special/article/view/138705 Saija Isomaa Toni Lahtinen Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2017-09-01 2017-09-01 2 7–16 7–16 10.33347/jses.138705 Maailma ilman miehiä https://journal.fi/joutsen-svanen-erikois-special/article/view/140826 Saija Isomaa Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2017-09-01 2017-09-01 2 17–36 17–36 10.33347/jses.140826 Unet, dystopia ja Siniparran talo Tiina Raevaaran romaanissa Eräänä päivänä tyhjä taivas https://journal.fi/joutsen-svanen-erikois-special/article/view/140827 Hanna Samola Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2017-09-01 2017-09-01 2 37–53 37–53 10.33347/jses.140827 Karsinnasta karsinaan https://journal.fi/joutsen-svanen-erikois-special/article/view/140828 Sarianna Kankkunen Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2017-09-01 2017-09-01 2 54–72 54–72 10.33347/jses.140828 Tarina suuresta vedenpaisumuksesta https://journal.fi/joutsen-svanen-erikois-special/article/view/140830 Toni Lahtinen Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2017-09-01 2017-09-01 2 73–87 73–87 10.33347/jses.140830 Miksi Hotel Sapiens on olemassa? https://journal.fi/joutsen-svanen-erikois-special/article/view/140831 Juha Raipola Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2017-09-01 2017-09-01 2 88–105 88–105 10.33347/jses.140831 Alistus, toiseus, kapinallisuus! https://journal.fi/joutsen-svanen-erikois-special/article/view/138706 Sinisalo Johanna Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2017-09-01 2017-09-01 2 188–200 188–200 10.33347/jses.138706 Pakkovaltiosta ekodystopiaan https://journal.fi/joutsen-svanen-erikois-special/article/view/140837 Saija Isomaa Toni Lahtinen Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2017-09-01 2017-09-01 2 1–208 1–208 10.33347/jses.140837 Keskustelu dystooppisesta nykykirjallisuudesta https://journal.fi/joutsen-svanen-erikois-special/article/view/138707 Raffaella Baccolini Hanna Samola Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2017-09-01 2017-09-01 2 201–205 201–205 10.33347/jses.138707