Modernismin jälkeinen runous (Joutsen/Svanen 2019): Kirjoituskutsu

2018-12-05

Kirjoituskutsu

 

Joutsen / Svanen 2019 – Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja Modernismin jälkeinen runous

Toim. Vesa Haapala ja Päivi Koivisto

 

Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja Joutsen / Svanen 2019 etsii artikkeleja, katsauksia ja esseitä teemalla Modernismin jälkeinen runous. Ajallisena rajauksena on suomalaisen modernismin merkkivuosikymmenen eli 1950-luvun jälkeinen runous, suomenruotsalaisen modernismin osalta jo 1920-luvun jälkeinen runous, sikäli kuin se haastaa modernismin. Vuosikirjaan toivotaan tekstejä, joissa tarkastellaan, miten valtavirraksi muuttuneet modernismin periaatteet ovat jatkuneet runoudessa ja miten niitä on haastettu. Toisaalta kirjoittajia pyydetään arvioimaan, miten tutkimus on mallintanut tilannetta ja millaisia lukutapoja modernismin jälkeinen runous vaatii.

 

Modernismin jälkeisen runouden kysymyksiä voidaan lähestyä kahdelta suunnalta. Ensinnäkin voidaan kysyä, miten runouden kirjoittamisen periaatteet muuttuvat modernismin jälkeisessä runoudessa verrattuna aiempaan. Toiseksi tarkastellaan, mikä merkitys kirjoitustapojen ja runoutta koskevien esteettisten ohjelmien muutoksella on lukemiselle. Samaan tapaan kuin modernistinen vapaamittainen ja vapaarytminen runous vaati mitalliseen runouteen tottuneilta lukijoilta uutta orientaatiota ja uusia lukutapoja, myös modernismin jälkeinen runous vaatii lukemista, joka ei palaudu tyypillisesti modernistisiksi tunnistettavien rakenteiden tarkasteluun.

 

Tarkempia kysymyksenasetteluja ovat: Miten käy runouden lukutavoille, kun modernistiset muotopiirteet sekoittuvat uusiin yhteiskunnallisiin ja ideologisiin keskustelunaiheisiin ja teemoihin, jotka rikastuttavat tai häiritsevät runon oletettua esteettistä systeemiä? Mitä on konkreettisesti ja runousopin tasolla modernismin jälkeisen runouden uusi? Miten modernismin jälkeisessä runoudessa muodostuvat suhteet kirjallisuuden historiaan, lajeihin ja kaanoneihin?

 

Vuosikirjassa julkaistaan neljästä viiteen vertaisarvioitua artikkelia, joissa tarkastellaan edellä mainittuja kysymyksiä yksittäisten runoilijoiden tuotannossa, mutta myös periaatteellisemmalla tasolla. Mahdollisia kysymyksiä ja aihealueita ovat seuraavat:

 • Miten runouden lajit ja ilmaisukeinot muuttuvat ja muuntuvat modernismin jälkeen?
 • Miten modernismin periaatteet säilyvät osana runouden myöhempiä virtauksia, kuten yhteiskunnallista runoutta, luontorunoutta, kielirunoutta ja kokeellista runoutta?
 • Miten mallinnamme nykyisin 1950-luvun täysmodernismin ja 1960-luvun yhteiskunnallistuvan runouden keskeisiä periaatteita ja suhteita? Ja miten 1920- ja 1930-luvuilla syntyneen suomenruotsalaisen modernismin esteettiset periaatteet ovat tulleet haastetuiksi?
 • Miten nykyrunous suhtautuu modernistiseen poetiikkaan?
 • Millaisia kytköksiä nykyrunoudessa syntyy modernismia edeltäneisiin perinteisiin ja runouksiin?
 • Mistä muodostuu modernismin jälkeisen runouden kaanon ja millaisia lajeja runoilijat hyödyntävät?
 • Millaisia teoreettisia linjauksia modernismin, postmodernismin ja nykyrunouden suhteiden määrittelyyn voidaan ehdottaa?
 • Millaiset analyysivälineet ovat käyttökelpoisia nykyrunouden analyysiin?
 • Erilaiset vertailevat näkökulmat, kuten 1990- ja 2000-luvun runouksien keskinäissuhde.
 • Nykyrunouden uudet muodot (visuaalinen runous, runous ja sosiaalinen media, digitaalinen runous, nettirunous).
 • Runouden uusi affektiivisuus ja yleisösuhde.
 • Runous ja kirjoittaminen media-ajassa.

 

Valinnat tehdään abstraktin (max. 300 sanaa) perusteella. Viimeinen jättöpäivä 15.1.2019. Abstraktit ja artikkelit voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

 

Jatkoon valittujen artikkelien (pituus 35 000–45 000 merkkiä välilyönteineen) deadline on 30.4.2019. Sen jälkeen artikkelit käyvät läpi refereearvioinnin, jonka perusteella lopullinen julkaisu varmistuu.

 

Artikkelien lisäksi lehteen voi tarjota aiheeseen liittyviä katsauksia ja esseitä. Lehden arvosteluosastoon toivotaan kritiikkejä uusimmasta, erityisesti modernismiin kytkeytyvästä kotimaisesta tutkimuskirjallisuudesta. Ehdotusten deadline samoin 15.1.2019.

 

Kaikki abstraktit osoitetaan suoraan numeron toimittajille Vesa Haapalalle (etunimi.sukunimi [at ] helsinki.fi tai Päivi Koivistolle (etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi).

 

Valmiit käsikirjoitukset jätetään TSV:n ylläpitämän journal.fi-julkaisualustan kautta, osoitteessa:

https://journal.fi/joutsen-svanen/about/submissions

 

Joutsen / Svanen on monikielinen, vertaisarvioitu kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen vuosijulkaisu, joka keskittyy suomalaiseen kirjallisuuteen. Julkaisu on digitaalinen, ja se noudattaa avoimen saatavuuden periaatetta (open access). Lehden viimeisin numero löytyy osoitteesta www.journal.fi/joutsen-svanen, ohjeet kirjoittajille verkko-osoitteesta https://journal.fi/joutsen-svanen/about/submissions

 

Aikaisemmat numerot ovat nähtävillä osoitteessa: http://blogs.helsinki.fi/kirjallisuuspankki/joutsen-svanen/