https://journal.fi/joutsen-svanen/issue/feed Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja 2018-11-29T09:59:26+02:00 Anna Biström anna.bistrom@helsinki.fi Open Journal Systems <p><em>Joutsen / Svanen on <a href="https://blogs.helsinki.fi/kirjallisuuspankki/">Klassikkokirjasto</a>-hankkeen julkaisema monikielinen, vertaisarvioitu kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen vuosijulkaisu, joka keskittyy suomalaiseen kirjallisuuteen. Julkaisu on digitaalinen, ja se noudattaa avoimen saatavuuden periaatetta (open access). Artikkelin vertaisarvionnissa käytetään kaksi toimituksen ulkopuolista arvioijaa; vertaisarviointi dokumentoidaan. Joutsen / Svanen-julkaisu noudattaa vertaisarvioinnissaan&nbsp;<a href="https://tiedekustantajat.fi/vertaisarviointiohje/">Suomen tiedekustantajien liiton ohjeita vertaisarviointiin </a> sekä <a href="http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf">Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita hyvään tieteelliseen käytäntöön</a> Vuosikirjan ohella julkaistaan myös laajempia kokonaisuuksia alaotsikolla Erikoisjulkaisuja. Myös erikoisjulkaisut ovat vertaisarvioituja, ja niitä julkaistaan tarpeen mukaan suomalaiseen kirjallisuuteen liittyvistä teemoista.</em></p> https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/76518 Uusia avauksia modernismitutkimukseen 2018-11-22T15:53:28+02:00 Päivi Koivisto paivi.koivisto@helsinki.fi Daniela Silén daniela.silen@helsinki.fi 2018-11-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/76535 Nya öppningar för modernismforskningen 2018-11-22T15:53:28+02:00 Päivi Koivisto paivi.koivisto@helsinki.fi Daniela Silén daniela.silen@helsinki.fi 2018-11-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/76519 Modernismen i finsk lyrik sjösattes 1916–1926 2018-11-29T09:59:26+02:00 Torsten Pettersson torsten.pettersson@littvet.uu.se 2018-11-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/76520 ”Mariengof är mindre pervers än vad jag trott” 2018-11-22T15:53:29+02:00 Tomi Huttunen tomi.huttunen@helsinki.fi 2018-11-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/76521 Suomalaiselta maaseudulta transnationaalisiin sfääreihin 2018-11-22T15:53:29+02:00 Iida Pöllänen iidap@uoregon.edu 2018-11-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/76522 Tajunnankuvauksen todenkaltaisuudesta 2018-11-22T15:53:30+02:00 Elise Nykänen elise.nykanen@helsinki.fi 2018-11-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/76523 Myöhäinen modernismi suomalaisessa kirjallisuudessa 2018-11-22T15:53:30+02:00 Jyrki Nummi jyrki.nummi@helsinki.fi Erika Laamanen erika.laamanen@helsinki.fi Matias Koriseva matias.koriseva@helsinki.fi 2018-11-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/76524 Modernismin historia dekadenssin valossa 2018-11-22T15:53:30+02:00 Pirjo Lyytikäinen pirjo.lyytikainen@helsinki.fi 2018-11-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/76525 Autenttisuus, (anti)modernius ja dekadenssi: Joel Lehtosen varhaistuotannon monipuolista analyysia 2018-11-22T15:53:31+02:00 Viola Čapková viocap@utu.fi 2018-11-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/76526 Sotien välisen ajan konttoristit fokuksessa 2018-11-22T15:53:31+02:00 Kristina Malmio kristina.malmio@helsinki.fi 2018-11-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/76527 Vastapainoa valtavirralle 2018-11-22T15:53:31+02:00 Niko Kirjavala niko.kirjavala@gmail.com 2018-11-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/76528 Monipuolinen tutkimus Hellaakosken Jääpeilistä 2018-11-22T15:53:32+02:00 Hanna Karhu hanna.karhu@helsinki.fi 2018-11-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/76529 Järkevää tutkimusta järjenvastaisesta kirjallisuudesta 2018-11-22T15:53:32+02:00 Maria Laakso maria.laakso@uta.fi 2018-11-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/76530 Runojen elämäkerta 2018-11-22T15:53:32+02:00 Lena Gottelier lena.gottelier@utu.fi 2018-11-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/76531 Lennokasta tutkimusta suomalaisista linturunoista 2018-11-22T15:53:32+02:00 Anna Hollsten anna.hollsten@helsinki.fi 2018-11-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/76532 Tuntuva tutkielma tunnetutkimuksen uusista tuulista 2018-11-22T15:53:33+02:00 Tero Eljas Vanhanen tero.vanhanen@helsinki.fi 2018-11-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018 https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/76533 Ylirajainen kirjallisuudessa 2018-11-22T15:53:33+02:00 Sari Kivistö sari.kivisto@uta.fi 2018-11-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2018