https://journal.fi/joutsen-svanen/issue/feed Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja 2022-09-09T10:57:21+03:00 Elise Nykänen elise.nykanen@helsinki.fi Open Journal Systems <p><em>Joutsen / Svanen on <a href="https://blogs.helsinki.fi/kirjallisuuspankki/">Klassikkokirjasto</a>-hankkeen perustama ja Kotimaisen kirjallisuuden (Helsingin yliopisto) julkaisema monikielinen, vertaisarvioitu kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen vuosijulkaisu, joka keskittyy suomalaiseen kirjallisuuteen. Julkaisu on digitaalinen, ja se noudattaa avoimen saatavuuden periaatetta (open access). Artikkelin vertaisarvionnissa käytetään kaksi toimituksen ulkopuolista arvioijaa; vertaisarviointi dokumentoidaan. </em></p> <p><em>Joutsen / Svanen -julkaisu noudattaa vertaisarvioinnissaan <a href="https://tiedekustantajat.fi/ohjeet/vertaisarviointi/">Suomen tiedekustantajien liiton ohjeita vertaisarviointiin </a> sekä <a href="http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf">Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita hyvään tieteelliseen käytäntöön</a>. </em></p> <p><em>Vuosikirjan ohella julkaistaan myös laajempia kokonaisuuksia alaotsikolla Erikoisjulkaisuja. Myös erikoisjulkaisut ovat vertaisarvioituja, ja niitä julkaistaan tarpeen mukaan suomalaiseen kirjallisuuteen liittyvistä teemoista.</em></p> https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/121673 Empiirinen ekokritiikki 2022-09-09T10:57:21+03:00 Lahtinen Toni Olli Löytty <p>JOUTSEN / SVANEN 2022</p> <p>Empiirinen ekokritiikki</p> <p>Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja</p> <p>Toimittajat: Toni Lahtinen &amp; Olli Löytty</p> <p>Arvosteluosaston toimittaja: Reeta Holopainen</p> <p>Taitto: Jari Käkelä</p> 2022-09-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/120467 Kirjallisuus ilmastonmuutoksen aikakautena 2022-06-30T11:34:24+03:00 Toni Lahtinen Olli Löytty 2022-09-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/114413 Kirjallisuuden ympäristötunteet ja empiirinen ekokritiikki 2022-02-11T13:13:18+02:00 Panu Pihkala Anna Helle 2022-09-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/121662 Kirjallisuus ja lukeminen ympäristökasvatuksessa 2022-09-09T10:04:29+03:00 Toni Lahtinen Satu Grünthal Veli-Matti Värri 2022-09-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/113895 Yhdessä lukeminen, kertomukset ja ympäristö 2022-01-31T12:37:06+02:00 Eevastiina Kinnunen <p>Lukeminen ja erilaiset lukumenetelmät saavat uudenlaisia rooleja ympäristökriisin aikakaudella. Ympäristökriisin aikana nousee uudella tavalla esille tarve ilmaista ja käsitellä ympäristösuhdetta ja -tunteita. Ympäristötunteiden, kuten ympäristöahdistuksen, kohtaamiselle on tarvetta monissa eri ikäryhmissä. Yhdeksi keinoksi ympäristötunteiden käsittelyyn tarjoutuu kirjallisuus – lukeminen ja kirjoittaminen. Esimerkiksi yhdessä lukeminen ja lukupiirit tarjoavat paljon mahdollisuuksia ympäristötunteiden kohtaamiseen. Lukupiirityöskentely avaa käytännön lukutyön lisäksi uusia näkökulmia empiirisen ekokritiikin tutkimukseen. Tässä artikkelissa tarkastelen, miten luova lukupiirityöskentely voi tukea ympäristöahdistuksen käsittelyssä. Käsittelen aihetta lukemisen ja kirjoittamisen yhdistävän luovan työskentelyn näkökulmasta. Olen rajannut tarkasteluni kolmeen ulottuvuuteen: lukupiirilukemisen yhteisöllisyys, dialogiset sanallistamisen prosessit ja kerronnallisen toimijuuden vahvistaminen.</p> 2022-09-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/114936 Ehdotuksia luovan kirjoittamisen ympäristöpedagogiikaksi 2022-02-22T08:59:48+02:00 Aino-Kaisa Koistinen Henna Laininen Risto Niemi-Pynttäri Nina Sääskilahti 2022-09-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/113880 Ei-inhimillisen ympäristön monimutkaiset toimijuudet 2022-02-04T15:10:05+02:00 Heidi Toivonen <p>Ympäristöfilosofian ja ekokritiikin kentillä on pyritty irrottamaan toimijuuden käsitettä ihmiskeskeisistä määritelmistään ja argumentoimaan, että erilaisten ei-inhimillisten entiteettien ja prosessien toimintaa voidaan myös kuvata toimijuutena. Tässä artikkelissa analysoin ei-inhimilliselle ympäristölle rakennettuja diskursiivisia toimijuuksia haastatteluissa, joissa osallistujat saivat luettavakseen lyhyen, ei-inhimillisen toimijuutta tutkailevan novellin ja keskustelivat siitä haastattelijan kanssa. Analyysi keskittyi keskusteluissa ei-inhimilliselle annettuihin monimutkaisiin toimijuuksiin -toimijuuksiin, joissa yhdisteltiin erilaisia toimijuuden ilmauksia. Artikkelissa esitellään näitä monimutkaisia toimijuuskonstruktioita ja pohditaan tapoja, joilla ei-inhimillisen näkökulmaa avaava fiktio voi rikastaa ympäristöä koskevaa ajatteluamme ja haastaa konventionaalisia tapoja lähestyä ei-inhimillistä.&nbsp;</p> 2022-09-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/120469 Ilmastokriisi edellyttää tutkimukselta luovuutta / Klimatkrisen kräver kreativitet i forskningen 2022-06-30T11:39:37+03:00 Toni Lahtinen Olli Löytty 2022-09-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/119388 Maailmanlopun poetiikka nykykirjallisuudessa 2022-05-15T12:24:42+03:00 Tommi Dunderlin 2022-09-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/119377 Spekulatiivinen mimesis uutena yhteytenä maailmaan 2022-05-13T13:35:22+03:00 Mirjami Mykkänen 2022-09-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/119444 Pimeä tie, pitkä matka kotiin: tilan tutkimusta Maarit Verrosen tuotannosta 2022-05-17T19:27:57+03:00 Laura Hannele Piippo 2022-09-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/119340 Hur svårt har finlandssvenska författare det i Sverige egentligen? 2022-05-11T16:58:38+03:00 Ylva Perera 2022-09-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/119487 Enspråkighetsnormen på det litterära fältet 2022-05-20T12:30:24+03:00 Rita Paqvalen 2022-09-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/119414 Muistelun teema ja muisteleva minäkerronta Bo Carpelanin myöhäistuotannossa 2022-05-16T12:26:09+03:00 Tiia Kähärä 2022-09-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja