[1]
Kauppi, V.-M. 2022. Älykkään toiminnan kontekstit – deweyläinen näkökulma kasvatuksen dekontekstualisaatioon. Kasvatus. 52, 4 (kesä 2022), 388–400. DOI:https://doi.org/10.33348/kvt.112372.