[1]
Toimitus 2023. Kasvatus 2023 Vol 54 No 3 The Finnish Journal of Education . Kasvatus. 54, 3 (kesä 2023), 302–304. DOI:https://doi.org/10.33348/kvt.131367.