(1)
Kauppi, V.-M. Älykkään Toiminnan Kontekstit – deweyläinen näkökulma Kasvatuksen Dekontekstualisaatioon. kvt 2022, 52, 388–400.