(1)
Lilja, T.; Pukkila, P.; Helander, J. Monialaisen ohjauksen rakentuminen ohjaustilanteissa: onko monialainen ohjaus monialaista?. kvt 2022, 52, 282–296.