(1)
Salin, K.; Huhtiniemi, M.; Jaakkola, T. Liikuntaa opettavien opettajien ja kouluterveydenhoitajien yhteistyö oppilaiden toimintakyvyn edistämisessä ja Move!-järjestelmän hyödyntämisessä. kvt 2022, 53, 364-374.