Varjo, J. (2021). Oppivelvollisuus 100 vuotta. Kasvatus, 52(1), 3–6. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatus/article/view/107957