Lindén, J. (2021). Yhteisöllinen opetuksen kehittäminen yliopistossa – uhka, mahdollisuus vai välttämättömyys?. Kasvatus, 52(2), 249–251. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatus/article/view/111449