Salin, K., Huhtiniemi, M., & Jaakkola, T. (2022). Liikuntaa opettavien opettajien ja kouluterveydenhoitajien yhteistyö oppilaiden toimintakyvyn edistämisessä ja Move!-järjestelmän hyödyntämisessä. Kasvatus, 53(4), 364–374. https://doi.org/10.33348/kvt.122510